W kwestii kredytu słusznym z racji wysokości oprocentowania jest zabezpieczenie na dwóch nieruchomościach.

Mówi się wówczas o lepszym tzw. wskaźniku LTV (zaangażowanie kredytu w stosunku do łącznej wartości nieruchomości). Wyższa wartość zabezpieczenia - niższa marża/oprocentowanie kredytu. W sytuacji, gdy zabezpieczeniem będą dwie nieruchomości o łącznej wartości powyżej 900 tyś zł a kredyt stanowić będzie 625 tyś zł, mówimy o LTV poniżej 70%.

Przy takim wskaźniku LTV Bank ustanowił wyjściową marżę na poziomie: 3,2% dla CHF (+LIBOR 3M - akt. 0,4%), 2,4% dla EUR (+EURIBOR 3M - akt. 1,28%), 2,0% dla PLN (+ WIBOR 3M - akt. 4,62%). Z racji tego, iż wspominał Pan o najniższej racie moja propozycja to wybór między kredytem w CHF a EURO - łączne oprocentowanie to wówczas odpowiednio 3,6% CHF lub 3,68% EUR. Piszę o marżach wyjściowych, ponieważ podlegają one negocjacjom zwłaszcza przy programach systematycznego oszczędzania DB Inwestuj w Przyszłość, gdzie w zależności od wysokości dokonywanych wpłat powyższe marże ulec mogą obniżeniu o max. 0,8% dla CHF lub 0,6% dla EUR. Przyjmując sytuację, gdzie korzystacie Państwo ze wspomnianego DB Inw. w Przyszłość przy wpłatach umożliwiających maksymalne obniżenie marży, oprocentowanie wynosi odpowiednio 3,6% - 0,8% = 2,8% CHF lub 3,68% - 0,6% = 3,08% EURO. Dla takiego oprocentowania kredytu zakładając maksymalny okres spłaty (30 lat - do 70 roku życia kredytobiorców) raty wynosić odpowiednio ok. 2.880 zł (CHF) lub 2.900 zł (EURO). Stosunkowa nieduża różnica w racie przy 0,28% różnicy na oprocentowaniu między CHF a EURO spowodowana jest wyższym tzw. spread'em czyli różnicą między kursem zaciągnięcia kredytu a kursem spłaty. To tak skrótowo